FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  W Sopocie piję wodę z kranu

  W Sopocie piję wodę z kranu

  2018-09-13

  Kolejne źródełka wody w sopockich szkołach czytaj dalej

  Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej

  Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej

  2018-09-10

  Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej między ul. 23 Marca i Cieszyńskiego czytaj dalej


  » wszystkie

  2014-04-07Powstaje Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

  Kontynuujemy budowę siedziby Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (SIPS) przy ul. Młyńskiej 11. W chwili obecnej powstaje konstrukcja dachowa, która pokryta zostanie łupkiem koloru grafitowego. Zgodnie z harmonogramem zakończenie prac na dachu planowane jest w połowie maja.
   


  Równolegle z pracami związanymi z budową dachu, socjalna brygada budowlana prowadzi prace związane z konserwacją i zachowaniem fragmentów kamiennego i ceglanego muru oraz elementów dachu, werandy i innych elementów drewnianych. Ze względu na wartość historyczną zostaną one wykorzystane zgodnie ze sztuką konserwatorską, aby uatrakcyjnić wygląd odtworzonego budynku Starego Młyna.

  Projekt SIPS realizujemy na rzecz Miasta Sopotu. Zgodnie z umową, którą zawarliśmy z Miastem, stworzyliśmy socjalne brygady budowlane złożone z osób długotrwale bezrobotnych oraz bezdomnych.

  Obecnie socjalna brygada budowlana liczy już 12 osób. Są to osoby wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy. Osoby te wykonują prace porządkowe, rozbiórkowe i budowlane na obiektach AQUA-Sopot: na Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Bitwy pod Płowcami oraz prace przy ul. Młyńskiej 11 (porządkowanie terenu, rozbiórka oraz prace pomocnicze przy budowie stanu surowego ). Dużego zaangażowania i precyzji od pracowników budowlanych wymagają prace konserwacyjne przy oczyszczaniu zabytkowych cegieł oraz renowacji zabytkowej stolarki.

  Dzięki możliwości podjęcia pracy osoby długotrwale bezrobotne wyrabiają w sobie nawyk pracy, systematyczności, budują relację pracownicze. Praca w socjalnej brygadzie budowlanej pozwala osobie bezrobotnej na uzyskiwanie stałego dochodu pozwalającego na samodzielne funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

  Zaangażowanie AQUA-Sopot w działalność z zakresu ekonomii społecznej jest w dużej mierze uzupełnieniem i wsparciem samorządu w walce z bezrobociem, wykluczeniem społecznym, kryzysem oraz przyczynia się do rozwoju lokalnego.

  Zdjęcia dzięki uprzejmości fotobank.pl/UMS

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl