FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Sopot Naturalnie

  Sopot Naturalnie

  2019-09-18

  Już 21 września wraz z Miastem Sopot zapraszamy na wielki Eko Piknik na Sopockim Rynku! czytaj dalej

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2019-08-29

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej


  » wszystkie

  2019-07-04Remont Zbiornika Wody "Piaskowa"

  W celu zapewnienia doskonałej jakości wody mieszkańcom Sopotu i gościom odwiedzającym nasze miasto, w grudniu 2017 r. rozpoczęliśmy prace budowlane związane z remontem Zbiornika Wody Piaskowa, który jest zlokalizowany przy ulicy Piaskowej w Sopocie.

  Prace remontowe zostaną zakończone w kwietniu 2020 roku.

  Nie przewidujemy całkowitego wyłączenia zbiornika wody z eksploatacji na czas remontu. Prace będą prowadzone etapami, co pozwoli na jego użytkowanie, szczególnie w okresie letnim, gdy w Sopocie zapotrzebowanie na wodę pitną jest bardzo duże.

  Prace remontowe obejmą żelbetową konstrukcję zbiornika oraz budynek komory zasuw. Równocześnie zostaną zmodernizowane wszystkie instalacje technologiczne oraz instalacje: elektryczne, pomiarowe, alarmowe i automatyka. Teren zbiornika zostanie też ogrodzony, powstanie nowy układ komunikacyjny i mała architektura.

  Koszt inwestycji: 2 900 000 zł.

  Dotychczas wykonano część prac związanych z budową nowej kanalizacji technologicznej, dzięki której ścieki technologiczne z mycia i płukania komór zbiornika zostaną odprowadzone kanałem DN300 mm do istniejącej kanalizacji w ul. Piaskowej.

  Po wykonaniu koniecznych prac naprawczych, płyta stropowa stanowiąca przykrycie zbiornika wody "Piaskowa" oraz żelbetowe ściany są sukcesywnie zabezpieczane warstwami izolacyjnymi. Po zakończeniu tych prac nastąpi całkowite zasypanie zbiornika odpowiednim kruszywem. Kruszywa układa się warstwami i jednocześnie się je zagęszcza, co zapewnia stabilizację nasypu.

  Jednocześnie kontynuowane są specjalistyczne prace związane z zabezpieczeniem wewnętrznej powierzchni zbiornika.

  Na zdjęciach przedstawiamy prace wykonywane wewnątrz i na zewnątrz zbiornika wody pitnej "Piaskowa".

  Zdjęcia z lipca 2019:  Zdjęcia z maja 2019:


  Zdjęcia z wcześniej prowadzonych prac:

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl