FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Remont Zbiornika Wody

  Remont Zbiornika Wody "Piaskowa"

  2019-05-09

  Remont Zbiornika Wody "Piaskowa" czytaj dalej

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2019-04-25

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej


  » wszystkie

  2019-05-09Remont Zbiornika Wody "Piaskowa"

  W celu zapewnienia doskonałej jakości wody mieszkańcom Sopotu i gościom odwiedzającym nasze miasto, w grudniu 2017 r. rozpoczęliśmy prace budowlane związane z remontem Zbiornika Wody Piaskowa, który jest zlokalizowany przy ulicy Piaskowej w Sopocie.

  Prace remontowe zostaną zakończone w kwietniu 2020 roku.

  Nie przewidujemy całkowitego wyłączenia zbiornika wody z eksploatacji na czas remontu. Prace będą prowadzone etapami, co pozwoli na jego użytkowanie, szczególnie w okresie letnim, gdy w Sopocie zapotrzebowanie na wodę pitną jest bardzo duże.

  Prace remontowe obejmą żelbetową konstrukcję zbiornika oraz budynek komory zasuw. Równocześnie zostaną zmodernizowane wszystkie instalacje technologiczne oraz instalacje: elektryczne, pomiarowe, alarmowe i automatyka. Teren zbiornika zostanie też ogrodzony, powstanie nowy układ komunikacyjny i mała architektura.

  Koszt inwestycji: 2 900 000 zł.

  Obecnie prowadzone są prace związane z odkopaniem zbiornika wody „Piaskowa”. Po zakończeniu tych prac zostaną wykonane prace naprawcze zewnętrznej konstrukcji zbiornika. Żelbetowe ściany zbiornika oraz płyta stropowa stanowiąca przykrycie zbiornika, zostaną zabezpieczone warstwami izolacyjnymi, a następnie ponownie zasypane.

  Jednocześnie kontynuowane są specjalistyczne prace związane z zabezpieczeniem wewnętrznej powierzchni zbiornika.
  Wykonano część prac związanych z budową nowej kanalizacji technologicznej, dzięki której ścieki technologiczne z mycia i płukania komór zbiornika zostaną odprowadzone kanałem DN300 mm do istniejącej kanalizacji w ul. Piaskowej.

  Na zdjęciach przedstawiamy prace wykonywane wewnątrz i na zewnątrz zbiornika wody pitnej "Piaskowa".

  Zdjęcia z maja 2019 r.:


  Zdjęcia z wcześniej prowadzonych prac:

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl