FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2019-10-22

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej

  Remont Zbiornika Wody

  Remont Zbiornika Wody "Piaskowa"

  2019-10-09

  Remont Zbiornika Wody "Piaskowa" czytaj dalej


  » wszystkie

  Uzgodnienie dokumentacji projektowej


  W celu uzgodnienia dokumentacji projektowej:
  1. Należy złożyć projekt w trzech egzemplarzach w siedzibie AQUA-Sopot Sp. z o.o. wraz z wypełnionym wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

   Odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej lub  w sekretariacie AQUA-Sopot Sp. z o.o. przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie.

   Do wniosku należy załączyć:
   • 3 egzemplarze dokumentacji projektowej/mapy lokalizacyjnej
   • 2 egzemplarze profili projektowanego medium
  2. Następnie wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie AQUA-Sopot Sp. z o.o. lub przesłać pocztą na adres Spółki: AQUA-Sopot Sp. z o.o. 81-740 Sopot, ul. Polna 66-68

   Uzgodnienie zostanie wydane przez AQUA-Sopot Sp. z o.o. w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu do Spółki AQUA-Sopot).

   Informujemy, że uzgodnienie jest nieodpłatne.

   Informujemy, że w celu realizacji inwestycji należy postępować zgodnie z paragrafem §12  Regulaminu Usług

  Klauzula informacyjna dla danych osobowych przekazanych we wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej

  1.Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych we wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej (dalej zwany Wnioskiem) jest AQUA-Sopot Sp. z o.o., zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: AQUA-Sopot Sp. z o.o. 81-740 Sopot ul. Polna 66-68 lub pocztą elektroniczną na adres: aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl albo telefonując pod numer: 58 555 49 20
  2.Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest §9 ust. 5 oraz §10 ust.1 Regulaminu usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowych świadczonych na terenie Gminy Miasta Sopotu - uchwała Rady Miasta Sopotu z dnia 12 XII 2008r. numer XXI/287/2008 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009r. Nr 21, poz. 448) dla wykonania którego przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3.Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Wniosku oraz do podjęcia niezbędnych działań przed rozpatrzeniem tego Wniosku.
  4.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że rozpatrzenie wniosku będzie niemożliwe.
  5.Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 3 lat od dnia złożenia Wniosku.
  6.Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom:
  a.SOFTICO Saławomir Pragacz w związku z obsługą systemu informatycznego Administratora.
  b.Saur Neptun Gdańsk S.A. związku z eksploatacją systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Sopocie.
  7.Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8.Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  9.W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10.W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl