FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Modernizacja sieci wod-kan w Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego

  Modernizacja sieci wod-kan w Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego

  2020-07-14

  Modernizacja istniejącej sieci wod-kan czytaj dalej

  Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej

  Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej

  2020-07-10

  Modernizacja sieci wodociągowej czytaj dalej


  » wszystkie

  HISTORIA SIECI I OBIEKTÓW KANALIZACJI SANITARNEJ

  Zanim wybudowano pierwsze przewody kanalizacyjne, do odprowadzania ścieków sanitarnych i wód deszczowych służyły uliczne kanały ściekowe. Były one przykryte drewnianymi dylami. Posiadały małe spadki i odprowadzały ścieki w kierunku morza. Niezależnie od tego systemu, w podwórkach znajdowały się doły kloaczne. Doły obłożone były najczęściej drewnem i gliną, nie były szczelne i ścieki przedostawały się do gruntu powodując skażenie środowiska.

  Wraz z intensywnym rozojem miasta, w 1872 r. wybudowano przewody kanalizacyjne, które układano równolegle do przewodów wodociągowych.

  W roku 1892 na terenie Zakładu Kąpieliskowego wybudowano przepompownię ścieków „Pośrednia” o wydajności 100 m3/h, wyposażoną w dwie pompy. Ścieki z dolnego Sopotu przepompowywano na pola irygacyjne, znajdujące się na przy Bitwy pod Płowcami. Ścieki z górnego Sopotu były odprowadzane bezpośrednio na pola irygacyjne.

  W  1925 r. wybudowano drugą przepompownię (K-2), której zadaniem było odprowadzanie ścieków z okolic gazowni przy ul. Bitwy pod Płowcami na pola irygacyjne. W związku z rozbudową miasta w 1932 roku zlikwidowano pola irygacyjne,  a ścieki z całego Sopotu skierowano do powstającej oczyszczalni „Zaspa” w Gdańsku.

  Od tamtego czasu Sopot posiada kanalizację systemu rozdzielczego. Oddzielna sieć kanałów zbiera wody roztopowe, deszczowe i gruntowe - które są odprowadzane bezpośrednio do morza (jest to sieć kanalizacji deszczowej), natomiast ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są za pomocą kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków "Wschód" w Gdańsku. (od 2008r.)

  Przepompownia ścieków K-2
  Przepompownia ścieków K-2 – wybudowana w 1925 roku, służyła dla potrzeb rejonu gazowni - ulic Bitwy pod Płowcami, Emilii Plater, Placu Rybaków i częściowo Okrzei.
  Podczas modernizacji i przebudowy kanałów sanitarnych została ona zlikwidowana, a ścieki z tego terenu odpływają grawitacyjnie w kierunku Przepompowni ścieków „Polna”.

  Przepompownia przy  ul. Mazowieckiej
  Przepompownia powstała podczas budowy Osiedla Kamienny Potok II. Rozwój tych terenów miasta spowodował znaczny wzrost ilości ścieków, powodując napełnienie kanałów i zalewanie ściekami piwnic budynków zlokalizowanych w rejonie w ul. Wejherowskiej. Dlatego w 1998 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wzdłuż torów PKP i zlikwidowano tę przepompownię ścieków. Obecnie ścieki sanitarne z terenu całego Kamiennego Potoku spływają grawitacyjnie w kierunku ulicy Wejherowskiej i dalej do Al. Niepodległości.

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl