FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-09-14

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej

  Modernizacja sieci wod-kan w Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego

  Modernizacja sieci wod-kan w Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego

  2020-07-14

  Modernizacja istniejącej sieci wod-kan czytaj dalej


  » wszystkie

  HISTORIA UJĘĆ WODY

  Przed wybudowaniem pierwszych ujęć wody, dla celów komunalnych wodę uzyskiwano z licznych strumieni. Szybki rozwój uzdrowiskowego charakteru miasta zmusił  władze do budowy ujęć.  Sprzyjało temu ukształtowanie terenu, jakość gruntów i obficie występujące zasoby wodne.

  Kolejno budowano następujące ujęcia wody:

  Aleja Niepodległości 840 – drenażowe
  W roku 1872 wybudowano pierwsze ujęcie wody w centrum miasta  (obecnie rejon Al. Niepodległości 840), położone na wysokości 20 m n.p.m. W latach 1926/27 ujęcie to zostało powiększone. W 1945 i 1954 roku przebudowano stację pomp, aby ujęcie mogło służyć coraz większej liczbie mieszkańców (ówczesna nazwa brzmiała „Stacja pomp przy ulicy Stalina”).
  Ujęcie to ujmowało wodę czwartorzędową ze strumienia podziemnego za pomocą drenażu (5 studni o głębokości 2-3 m) oraz dwóch studni wierconych o głęb. 38,0 m. Rozwój miasta i przebudowa dróg spowodował zanik wody, ujęcie zostało wyłączone z eksploatacji, a w 1975 roku zlikwidowane.
  Wraz z powstaniem pierwszego ujęcia wody wybudowano sieć wodociągową z rur żeliwnych z przyłączami z rur ołowianych, zasilając grawitacyjnie część miasta w kierunku Domu Zdrojowego.

  Stare Sarnie Wzgórze – drenażowe
  Dalszy rozwój miasta spowodował w 1894 r. budowę drugiego ujęcia wody "Stare Sarnie Wzgórze" - położonego w środkowym odcinku doliny Świemirowskiej. Ujęcie to położone na rzędnej 36,0 m n.p.m. ujmowało wody czwartorzędowe przy pomocy sieci drenów (głębokości 1-2 m) i studni wierconych (5 szt.) o głębokościach 9, 12, 18, 18 i 21 m z wydajnością 900 m3/d. Górny zbiornik o pojemności 120 m3 był umieszczony na wysokości około 30,0 m n.p.m.
  Budowane wodociągi żeliwne doprowadzały wodę do nowych budynków i rezydencji secesyjnych w południowej części miasta, w tym dzisiejszej Al. Niepodległości.
  Z czasem ujęcie „Stare Sarnie Wzgórze” straciło możliwość uzyskania wody i po 1965 roku zostało wyłączone z eksploatacji.

  Szpital Specjalistyczny – drenażowe
  Ujęcie wody Szpital Specjalistyczny (nazywane również w archiwalnych dokumentach WZ-9 Komarowo) powstało w 1908 roku. Było położone na zapleczu Szpitala (przy obecnej Al. Niepodległości 618), na wysokości 45 m n.p.m. Ujęcie miało dobrą jakość wody i bez uzdatniania pracowało samoczynnie. Składało się z 3 studni wierconych o głębokości 12 m. Od 1965r. wydajność ujęcia spadała, dlatego w latach 70-tych wyłączono je z eksploatacji.

  Brodwinowo – drenażowe
  W 1922 r. zaczęto budowę ujęcia wody "Brodwinowo" zlokalizowanego na pograniczu Sopotu i Wielkiego Kacka na wysokości 60,0 m n.p.m. Było to ujęcie złożone z systemu drenażowego (6 studni o głębokości od 1,6m do 2,2 m). Ujęcie zajmowało teren 13 000 m2, pracowało samoczynnie i było połączone ze zbiornikiem wody o pojemności V=300 m3.  Od 1965r. wydajność ujęcia spadała, rozwój obecnych terenów „Brodwina” przyczynił się do wyłączenia drenaży  z eksploatacji i budowy nowego ujęcia ze studniami głębinowymi.

  Zacisze – studnie głębinowe
  Ujęcie wody "Zacisze"  wybudowano w latach 1934/35 w górnym odcinku doliny Świemirowskiej na rzędnej około 60,0 m n.p.m. oparte na dwóch studniach wierconych czwartorzędowych o głębokościach 36,0 m i 42,0 m. Ujęcie o dobrej jakości wody bez uzdatniania pracowało grawitacyjnie, we współpracy ze zbiornikiem o pojemności 300 m3. Ze względu na znaczne pogorszenie jakości wody ujęcie zostało wyłączone z eksploatacji w 1996 roku. W 2013 roku zlikwidowano otwory studzienne, a w 2014 roku odcięto zbiornik wody.

  Wzgórze Zamkowe – studnie głębinowe
  Ujęcie wody „Wzgórze Zamkowe”  zlokalizowano przy ul. Jana Jerzego Haffnera 79, na wysokości 20 m n.p.m. Prace nad budową ujęcia rozpoczęto w roku 1945, a w latach 1953-61 uległo ono gruntownej przebudowie. Na ujęciu znajdowały się 3 studnie o głębokości 15 m, 19,5 m i 20 m. Ze względu na znaczne pogorszenie jakości wody ujęcie zostało wyłączone z eksploatacji, a w 2012 roku zlikwidowano.

  Haffnera – studnie głębinowe
  W roku 1970 zostało wybudowane ujęcie „Haffnera” przy ulicy Haffnera. Woda ujmowana była za pomocą jednej studni głębinowej trzeciorzędowej. Woda ze studni za pomocą stacji pomp była wtłaczana bezpośrednio do sieci. Studnia uruchamiana była tylko w przypadkach występowania niedoborów wody.
  Ponieważ jakość wody była zła, ujęcie to wyłączono z eksploatacji, a w 2012 roku ujęcie zlikwidowano.

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl