FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Modernizacja sieci wod-kan w Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego

  Modernizacja sieci wod-kan w Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego

  2020-07-14

  Modernizacja istniejącej sieci wod-kan czytaj dalej

  Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej

  Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej

  2020-07-10

  Modernizacja sieci wodociągowej czytaj dalej


  » wszystkie

  Kanalizacja sanitarna Gminy Miasta Sopot pracuje jako  rozdzielcza, co oznacza odprowadzanie wód opadowych i roztopowych  jednym systemem, a ścieków socjalno-bytowych (sanitarne) drugim.

  Długość czynnej kanalizacji sanitarnej w Sopocie wynosi 75,2 km oraz 34,4 km  przyłączy do budynków (3 344 szt. punktów włączenia).

  Sukcesywnie prowadzone są remonty lub wymiana uszkodzonych bądź starych przewodów kanalizacyjnych. Jeśli jest to tylko możliwe - remonty przeprowadza się z zastosowaniem metod bezwykopowych. W ostatnich latach, dzięki pojawieniu się nowoczesnych technologii w podobny sposób realizuje się również budowę nowych kanałów. Pozwala to na zachowanie istniejących nawierzchni ulic i terenów zielonych, a co za tym idzie obniżenie kosztów robót oraz minimalizację utrudnień w ruchu ulicznym mieszkańców.

  Ze względu na topografię, część ścieków odprowadzana jest grawitacyjnie, a część wymaga przepompowywania.  Na terenie Sopotu znajdują się trzy przepompownie ścieków, zlokalizowane w pasie nadmorskim. 

  Wszystkie ścieki z terenu Sopotu kierowane są poprzez gdański system kanalizacji do oczyszczalni ścieków „Wschód” w Gdańsku. 


  Poniżej prezentujemy czynne przepompownie ścieków:

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl