FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  W Sopocie piję wodę z kranu!

  W Sopocie piję wodę z kranu!

  2017-09-12

  Pod tym hasłem oddano do użytku źródełka wody pitnej w sopockich szkołach podstawowych. czytaj dalej

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2017-08-24

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat aktualnych przetargów ogłoszonych przez AQUA-Sopot czytaj dalej


  » wszystkie

  Kanalizacja sanitarna Gminy Miasta Sopot pracuje jako  rozdzielcza, co oznacza odprowadzanie wód opadowych i roztopowych  jednym systemem, a ścieków socjalno-bytowych (sanitarne) drugim.

  Długość czynnej kanalizacji sanitarnej w Sopocie wynosi 74,27 km oraz 37,65 km  przyłączy do budynków (3 266 szt. punktów włączenia).

  Sukcesywnie prowadzone są remonty lub wymiana uszkodzonych bądź starych przewodów kanalizacyjnych. Jeśli jest to tylko możliwe - remonty przeprowadza się z zastosowaniem metod bezwykopowych. W ostatnich latach, dzięki pojawieniu się nowoczesnych technologii w podobny sposób realizuje się również budowę nowych kanałów. Pozwala to na zachowanie istniejących nawierzchni ulic i terenów zielonych, a co za tym idzie obniżenie kosztów robót oraz minimalizację utrudnień w ruchu ulicznym mieszkańców.

  Ze względu na topografię, część ścieków odprowadzana jest grawitacyjnie, a część wymaga przepompowywania.  Na terenie Sopotu znajdują się trzy przepompownie ścieków, zlokalizowane w pasie nadmorskim. 

  Wszystkie ścieki z terenu Sopotu kierowane są poprzez gdański system kanalizacji do oczyszczalni ścieków „Wschód” w Gdańsku. 


  Poniżej prezentujemy czynne przepompownie ścieków:

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl