FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Remont Zbiornika Wody

  Remont Zbiornika Wody "Piaskowa"

  2020-07-01

  Trwa remont Zbiornika Wody "Piaskowa" czytaj dalej

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-06-17

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej


  » wszystkie

  2012-10-10Projekt budowy sieci i przyłączy wod-kan na Placu Przyjaciół Sopotu II pomiędzy ulicami Pułaskiego i Boh. Monte Cassino

  Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bohaterów Monte Cassino oraz Pułaskiego w związku z planowaną przebudową układu pieszo-jezdnego na Placu Przyjaciół Sopotu nr 2. 


  W celu zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych z kwartału ulic Bohaterów Monte Cassino oraz Pułaskiego zaprojektuje się przedłużenie odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej z rur DN200 PVC, włączonego do kanału sanitarnego DN300mm (kamionka) ułożonego w ul. Bohaterów Monte Cassino. Przewód główny o średnicy DN200 zaprojektowano ze spadkiem 0,5% na głębokości ok. 1,7 – 2,2 m.


  Aby zapewnić dostawę wody do kwartału ulic Bohaterów Monte Cassino oraz Pułaskiego, zaprojektowano przełączenie istniejącego przyłącza DN100 przed studnią wodomierzową na wysokości budynku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 54 i poprowadzenie nowego przewodu O110 PE w kierunku nowoprojektowanej fontanny przy ul. Bohaterów Monte Cassino 56.


  Nowoprojektowany główny przewód sieci wodociągowej zostanie zakończony hydrantem nadziemnym DN80 w rejonie budynku przy ul. Józefa Bema 3. Na istniejącym odcinku przyłącza DN100 pomiędzy punktem połączenia z siecią wodociągową DN200 w ul. Bohaterów Monte Cassino i miejscem przełączenia w/w nowego przewodu O110 PE, projektuje się renowację przewodu metodą wykładzin z rur utwardzanych na miejscu pod wpływem pary wodnej.

              

  Zakres inwestycji:

  • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200mm i długości L=33,1m wraz z przepięciem istniejących przykanalików do budynków przy ul. Boh. Monte Cassino 54, 58,
  • budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Boh. Monte Cassino 54A, 54B, 56 oraz fontanny „Jasia Rybaka” o średnicy DN 160mm i łącznej długości L=21m,
  • budowa sieci wodociągowej o średnicy O110 PE długości L=45,5m wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Boh. Monte Cassino 54, 56a, 58,
  • budowa przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Boh. Monte Cassino 54A, 54B, 56, fontanny „Jasia Rybaka” oraz projektowanego hydrantu DN80 o łącznej długości L=46,05m,
  • renowacja istniejącego wodociągu o długości L=19,5m na odcinku od węzła W1 do węzła W2 poprzez renowację przewodu metodą wykładzin z rur PE utwardzanych na miejscu,


  Zasięg inwestycji:

   Plac Przyjaciół Sopotu II - rejon ulic Bohaterów Monte Cassino oraz Pułaskiego w Sopocie


  Zaawansowanie projektu:

  Projekt ukończony.


  Planowany termin realizacji:

  rok 2014


  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl