FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2019-04-16

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej

  Targi ekologiczne

  Targi ekologiczne "BO Sopot jest EKO!"

  2019-04-12

  Zapraszamy na pierwsze ekologiczne targi w Sopocie. czytaj dalej


  » wszystkie

  Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot" został zrealizowany w latach 2008-2014 i był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


  System wodociągowy w Sopocie funkcjonuje ponad 130 lat, sieć kanalizacji sanitarnej od ponad stu lat. Wiek i stan poszczególnych odcinków sieci jest zróżnicowany, gdyż wraz z rozwojem miasta w czasach przedwojennych jak i powojennych sukcesywnie dobudowywano nowe odcinki sieci w zmieniającej się z upływem czasu technologii. Część istniejących sieci poddawano również różnorakim przebudowom i remontom. Część najstarszych odcinków sieci, jak i część sieci pobudowanych w latach 60-80 ubiegłego wieku uległa znacznemu zużyciu i wymagała naprawy lub wymiany.

  Właściwe funkcjonowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej było istotne zarówno dla mieszkańców, którzy oczekiwali zapewnienia odpowiedniej ilości wody wysokiej jakości oraz w pełni niezawodnego odprowadzania ścieków, jak i dla środowiska naturalnego, które nie powinno być zagrożone zanieczyszczeniem przez ścieki.

  Od wielu lat w Sopocie podejmowane są działania polegające na przebudowie i remontach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W roku 2008 Spółka AQUA-Sopot, zarządzająca siecią wodociągową i kanalizacyjną w Sopocie, rozpoczęła realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”. Projekt ten był pierwszym, kompleksowym i największym do tej pory programem obejmującym budowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sopocie.

  Do głównych celów Projektu należała poprawa wydajności i szczelności systemu kanalizacji sanitarnej. Kompleksowa przebudowa i uszczelnienie sieci, jak również budowa  nowych odcinków przyczyniły się do polepszenia warunków przepływu ścieków, zmniejszenia ryzyka zatorów i innych awarii, a także likwidacji nieszczelności, które mogły powodować przedostawanie się ścieków do gruntu oraz wód gruntowych lub też odwrotnie – przedostawanie się wód gruntowych i opadowych do sieci kanalizacyjnej.
   
  Ponadto realizacja Projektu wpłynęła na poprawę jakości wody pitnej oraz zwiększenie niezawodności jej dostaw. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja ujęć zapewniły mieszkańcom Sopotu wodę pitnę w odpowiedniej ilości i wysokiej jakości. Obecne studnie i urządzenia gwarantują pełne bezpieczeństwo dostaw wody dla Sopotu na przyszłe lata.
   
  Podczas realizacji projektu unijnego troska o jakość wód Zatoki Gdańskiej była dla nas priorytetowa. Zrealizowaliśmy inwestycje, których celem była poprawa wydajności i szczelności systemu kanalizacji sanitarnej w Sopocie. Szczelna i sprawnie działająca kanalizacja sanitarna gwarantuje obecnie, że wszystkie ścieki komunalne trafiają do gdańskiej oczyszczalni ścieków „Wschód” i nie stwarzają zagrożenia dla wód gruntowych oraz wód Zatoki Gdańskiej.

  Więcej o Projekcie Unijnym >>

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl