FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-02-26

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej

  Budowa spięcia sieci wodociągowej w Al. Niepodległości

  Budowa spięcia sieci wodociągowej w Al. Niepodległości

  2020-02-25

  Budowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową czytaj dalej


  » wszystkie

  Szczegóły techniczne poszczególnych kontraktów


  Kontrakt 1.1

  Prace budowlane w ramach kontraktu 1.1 rozpoczęte zostały w 2010 roku a ich zakończenie planowane jest na rok 2014. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 15 mln zł brutto. W ramach kontraktu realizowane są dwa zadania inwestycyjne:
   
  Zadanie 1 - Budowa infrastruktury wodociągowej i elektroenergetycznej dla otworu studziennego B-5 na terenie ujęcia wody „Brodwino”.

  Inwestycja obejmuje:
  • Budowę pompowni wody ze studni głębinowej B-5
  • Budowę wodociągu zasilającego SUW Brodwino, od studni B-5 do istniejącego wodociągu przy studni B-4, o średnicy Ø150 z żeliwa sferoidalnego, o długości 361,5 m wraz z uzbrojeniem
  • Przebudowę wodociągu zasilającego SUW Brodwino, od studni B-1 o średnicy Ø150 z żeliwa sferoidalnego, o długości 161,5 m (wymiana na trasie istniejącego) wraz z uzbrojeniem
  • Budowę linii kablowej zasilającej elektroenergetycznej i sygnalizacyjnej z budynku SUW Brodwino do studni B-5 o długości 813 m
  • Instalację rozdzielnicy na terenie studni B-5 oraz instalację AKPiA


  Zadanie 2 - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania i ujęcia wody „Bitwy pod Płowcami” w Sopocie.

  Projektowane wydajności po dokonanej  przebudowie wyniosą:
  • Ujęcie Qh = 420 m3/h
  • Stacja Uzdatniania Wody Qh = 389 m3/h
  • Studnia kredowa K1 Qh = 60 m3/h
  • Urządzenia uzdatniające Qh = 360 m3/h
   
  Inwestycja obejmuje budowę nowego obiektu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody oraz prace na ujęciu wody polegające na odwierceniu nowych studni głębinowych i ich włączeniu do systemu.
   
  Szczegółowy zakres prac:
  1. Rozbiórki w obiektach stacji, rozbiórki sieci i instalacji
  2. Budowa nowego budynku stacji uzdatniania wody, montaż nowego układu technologicznego uzdatniania wody
  3. Budowa stanowiska operatorskiego dla pełnego monitorowania oraz sterowania, zarówno pracą stacji uzdatniania wody, jak i ujęciami wody poprzez mikroprocesorowy system nadzoru
  4. Remont istniejących zbiorników ruchowo – czerpalnych wody czystej
  5. Remont istniejącego odstojnika popłuczyn
  6. Budowa nowego odstojnika popłuczyn
  7. Remont budynku energetycznego
  8. Instalacje technologiczne, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, ogrzewania, wentylacji i osuszania w obiektach SUW
  9. Zewnętrzne sieci międzyobiektowe technologiczne i wod-kan wraz z obiektami na sieciach wod-kan (studzienki, zbiornik bezodpływowy ścieków, pompownia wód spustowych, komory syfonowe)
  10. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego i sieci wewnątrzzakładowej c.o.
  11. Remont stacji transformatorowej GSZ
  12. Sieci energetyczne, sterownicze, pomiarowe, transmisyjne, automatyka i sieci oświetleniowe
  13. Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego i  drogi dojazdowej do stacji uzdatniania wody od ul. Bitwy pod Płowcami, zagospodarowanie terenu zielenią, przebudowa ogrodzenia
  14. Wykonanie 7 studni głębinowych: trzech studni o głębokości 40 m, jednej studni o głębokości 43 m, jednej studni o głębokości 92 m, dwóch studni o głębokości 96 m
  15. Likwidacja 9 otworów studziennych: jedna studnia o głębokości  94 m, osiem studni o głębokości do 40 m
  16. Wyposażenie technologiczne nowych studni wraz z obudowami i uzbrojeniem w pompy głębinowe
  17. Wyposażenie studni kredowej K-1 w rurociągi tłoczne, urządzenia, kształtki, armaturę, pompy głębinowe oraz remont obudowy wraz z wyposażeniem technologicznym, budowa przewodu tłocznego Ø200 od studni kredowej K1 do stacji uzdatniania wody
  18. Wykonanie zasilania studni oraz budowa sieci transmisyjnych, pomiarowych i sterowniczych
  19. Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczenia antysabotażowego
  20. Podłączenie nowych studni głębinowych do istniejących przewodów zbiorczych wody surowej przyłączami Ø150
  21. Uporządkowanie zieleni wokół studni, ogrodzenie studni głębinowych

  Kontrakt 2.1

  Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Królowej Jadwigi, Morskiej, Powstańców Warszawy oraz Majkowskiego w Sopocie. Prace budowlane w ramach kontraktu 2.1 zrealizowano w 2008 roku. W ramach kontraktu przebudowano 0,48 km sieci wodociągowej oraz 0,77 km sieci kanalizacji sanitarnej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1,9 mln zł brutto.
   
  Inwestycja objęła:
  1. Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej:
   
  a) ul. Królowej Jadwigi
  • rurociąg DN 0,15 kamionka – 54 mb
  • rurociąg DN 0,20 kamionka – 63 mb
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej - 9 szt.
   
  b) ul. Morska
  • rurociąg DN 0,20 kamionka – 127 mb
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej - 5 szt.
   
  c) ul. Skwer Hotelowy
  • rurociąg DN 0,15 kamionka – 21 mb
  • rurociąg DN 0,20 kamionka – 59 mb
   
  d) ul. Powstańców Warszawy
  • rurociąg DN 0,25 GRP – 9 mb
  • rurociąg DN 0,50 GRP – 405 mb
   
  2.Przebudowę sieci wodociągowej:
   
  a) ul. Królowej Jadwigi
  • rurociąg Ø250 żeliwo – 140 mb
  • przyłącza wodociągowe - 7 szt.
   
  b) ul. Morska
  • rurociąg Ø100 żeliwo – 85 mb
  • rurociąg Ø250 żeliwo – 102 mb
  • przyłącza wodociągowe - 9 szt.
   
  c) ul. Powstańców Warszawy
  • rurociąg Ø80 żeliwo – 10 mb
  • rurociąg Ø250 żeliwo – 91 mb
   
  d) ul. Majkowskiego
  • rurociąg Ø150 żeliwo – 5 mb
  czytaj więcej:

  12345

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl