FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Remont Zbiornika Wody

  Remont Zbiornika Wody "Piaskowa"

  2020-07-01

  Trwa remont Zbiornika Wody "Piaskowa" czytaj dalej

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-06-17

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej


  » wszystkie

  2012-10-05Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot Kontrakt 8.3 odc. 16 ul.1 Maja

  Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Armii Krajowej w Sopocie wraz z przełączeniem istniejących przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.


  Kanalizacja sanitarna

  W celu uporządkowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja, która w chwili obecnej przebiega w dużej części po terenach prywatnych zaprojektowano kanał sanitarny położony w terenach miejskich. Nowy kolektor zostanie włączony do istniejącego kanału sanitarnego DN200 w ul. Armii Krajowej.

   

  Sieć wodociągowa

  W celu uporządkowania układu wodociągowego w ul. 1 Maja oraz zapewnienia wszystkim posesjom obrębie przebudowywanego odcinka odrębnych podłączeń do sieci wodociągowej zaprojektowano przebudowę istniejącej sieci wodociągowej DN125 na DN100 na odcinku od skrzyżowania ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w kierunku ul. Moniuszki.

  Zakres inwestycji:

  • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o średnicy DN 200mm i długości L=302,0m;
  • budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. 1 Maja 32, 20 oraz Armii Krajowej 105 z rur PVC o średnicy DN 160mm i łącznej długości L=46m;
  • przebudowa przewodu wodociągowego o średnicy DN125 na wodociąg o średnicy DN100 o łącznej długości L=53,0m wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. 1 Maja 20, Armii Krajowej 105 oraz wykonaniem przyłącza wodociągowego do studzienki wodomierzowej zlokalizowane na posesji przy ul. Armii Krajowej 105;
  • wymiana węzła zasuw wraz hydrantem nadziemnym zlokalizowanym na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej;
  • przełączenie przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. 1 Maja nr 20 oraz ul. Armii Krajowej nr 101, 105 do uporządkowanego układu sieci wodociągowej;
  • likwidacja istniejącej sieci wodociągowej DN80 zlokalizowanej po północnej stronie jezdni ul. 1-go Maja;

   

  Zasięg inwestycji:

  • ul. 1 Maja na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Armii Krajowej;
  • posesje przy ul. Armii Krajowej 105, 105a, ul. 1 Maja 20, 22-28, 32

   

  Zaawansowanie projektu:

  -    projekt ukończony. Trwa realizacja.

   

  Planowany termin realizacji:

  - czwarty kwartał 2012.

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl