FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Remont Zbiornika Wody

  Remont Zbiornika Wody "Piaskowa"

  2020-07-01

  Trwa remont Zbiornika Wody "Piaskowa" czytaj dalej

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-06-17

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej


  » wszystkie

  2011-12-14Wypłata środków z Unii Europejskiej

  Nasza Spółka w dniu 09 grudnia 2011 roku otrzymała kolejną transzę środków unijnych na cele realizacji projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot.  Wypłata w wysokości prawie 3 mln zł została dokonana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bowiem od stycznia 2010 r. to Bank Gospodarstwa  Krajowego odpowiada za wypłaty większości przyznanych Polsce środków z  Unii Europejskiej.


  Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z realizacją trzech kontraktów w III kwartale 2011r.

   

  W tym kwartale nasza Spółka wydała ponad 1,2 mln zł na sfinansowanie części Kontraktu 1.1, czyli na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody Bitwy pod Płowcami (zdjęcia z realizacji Kontraktu). Kwotę w wysokości 1,1 mln zł wydaliśmy na prace w ramach Kontraktu 3.1 – na Budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Karlikowskiej, Okrzei i 3-Maja. Prace nad tym Kontraktem zakończyły się we wrześniu 2011 roku (więcej o zakończeniu prac). Natomiast kolejny 1 mln zł przeznaczyliśmy na realizację części Kontraktu 6.1, czyli budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Łokietka w Sopocie, gdzie prace zakończyły się w sierpniu 2011 roku (zakończenie prac, festyn z okazji otwarcia ulicy).

   

  Suma tych kwot daje wartość ponad 3,3 mln zł, co stanowi kwotę wydatków kwalifikowanych, natomiast dofinansowanie z UE wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, dlatego też nasza Spółka otrzymała prawie 3 mln zł dotacji. Środki pomocowe wypłacane są zazwyczaj kwartalnie w systemie refundacji, czyli „z dołu”, już po poniesieniu kosztów realizacji projektu i po szczegółowym udokumentowaniu prawidłowości przeprowadzonych prac we wniosku o płatność.

   

  Spółka AQUA-Sopot realizuje projekt unijny pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot od 2008 roku. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

   

  Po dodatkowe informacje zapraszamy poniżej:

  Szczegółowe informacje dotyczące Projektu >>

  Harmonogram Realizacji Projektu >>

  Mapa zrealizowanych oraz planowanych inwestycji unijnych >>

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl