Mieszkańcy Sopotu!

Od dzisiaj pod wybranymi adresami osób lub wspólnot mieszkaniowych, które nie złożyły jeszcze wniosku o zawarcie nowej umowy na dostawę wody i odbiór ścieków będą pojawiać się ulotki oraz naklejki (wzór prezentujemy poniżej).

Informujemy, że niezłożenie wniosku będzie skutkowało odłączeniem wody. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Wnioski do pobrania na stronie: https://www.aqua-sopot.com.pl/strefa-klienta/131-umowy

Informacje:
Biuro Obsługi Klienta AQUA-Sopot Sp. z o.o.
Tel.: 58 551 35 07