W związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, informujemy, że od 8 grudnia br. Spółka AQUA-Sopot rozpoczęła proces odłączania wody.

Niezłożenie wniosku o zawarcie umowy może skutkować odłączeniem wody.

Proces odłączenia wody poprzedzony został kilkumiesięczną akcją informacyjną rozpoczętą w czerwcu br.

Od 1 sierpnia 2021 roku miejska spółka AQUA-Sopot Sp. z o.o. przejęła od Saur Neptun Gdańsk S.A. eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sopocie. Od tej pory zajmujemy się obsługą mieszkańców oraz firm i instytucji w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Sopocie.

Informacje i wnioski na stronie: https://www.aqua-sopot.com.pl/aktualnosci/151-nowe-umowy-dla-odbiorcow-wody-w-sopocie