FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-02-26

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej

  Budowa spięcia sieci wodociągowej w Al. Niepodległości

  Budowa spięcia sieci wodociągowej w Al. Niepodległości

  2020-02-25

  Budowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową czytaj dalej


  » wszystkie

  Sopocki Inkubator Przesiębiorczości Społecznej  Przedsięwzięcie to ma na celu aktywizację zawodową osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, aby mogły samodzielnie funkcjonować we wspólnocie lokalnej. W ramach tej inicjatywy jest organizowana pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy, a osobom bezdomnym  zapewnione jest wsparcie w wychodzeniu z bezdomności.

  Od września 2013 r. do lutego 2015 r. prowadziliśmy budowę siedziby Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (SIPS). W budowie brała udział socjalna brygada budowlana stworzona przez AQUA-Sopot we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie w ramach programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Tworzyło ją osiem osób, które odbyły w AQUA-Sopot kilkumiesięczny staż, a następnie zostały zatrudnione w spółce i z dużym zaangażowaniem wykonują swoją pracę. Dodatkowo w pracach budowlanych uczestniczyło siedem osób ze Spółdzielni Socjalnej Kooperacja. Na mocy umowy podjęliśmy współpracę ze Spółdzielnią Socjalną Kooperacja i zatrudniamy pracowników budowlanych oddelegowanych przez Spółdzielnię do naszej firmy. Działania te są wsparciem dla samorządu lokalnego w walce z bezrobociem oraz wykluczeniem społecznym i przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności. Poprzez takie działania chcemy promować i rozwijać ideę ekonomii społecznej.


  Kronika budowy siedziby Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej


  W ramach Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej działać będzie Centrum Integracji Społecznej, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Pośrednictwa Pracy, punkt konsultacji psychologicznych oraz spółdzielnia socjalna. Ma on także pomóc osobom długotrwale bezrobotnym oraz osobom z niepełnosprawnością. W rezultacie działań podejmowanych w SIPS osoby te zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe i będą mogły powrócić na rynek pracy. SIPS będzie miejscem, gdzie bezdomni i bezrobotni będą zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe. Będą się też uczyć, jak planować życie, jak dbać o gospodarstwo domowe (m.in. poprzez sprzątanie, gotowanie i ponoszenie opłat) i samodzielnie zaspokajać własne potrzeby, poprzez zatrudnienie i osiąganie dochodów. Ponadto osoby poszukujące pracy będą miały też szansę na kontakt z potencjalnymi pracodawcami i doradcami zawodowymi.

  Gmina Miasta Sopotu w ramach rządowego programu wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych pozyskała na budowę Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej kwotę 280.000 zł.

  Nasi partnerzy


  Urząd Miasta Sopotu

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

  Spółdzielnia Socjalna Kooperacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl