FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-09-14

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej

  Modernizacja sieci wod-kan w Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego

  Modernizacja sieci wod-kan w Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego

  2020-07-14

  Modernizacja istniejącej sieci wod-kan czytaj dalej


  » wszystkie

  Archiwum dokumentacji projektowej

  Remont sieci wodociągowej w rejonie ul. Smolnej i Al. Niepodległości

  Istniejący poprzednio w ul. Smolnej odcinek sieci wodociągowej DN 300, który uległ awarii w 2011 r., zostanie zastąpiony projektowanym odcinkiem o średnicy DN 200 o łącznej długości 218 m. czytaj dalej

  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot. Kontrakt 8.3 odc. 1 ul.Smolna

  W terenie miejskim na odcinku od budynku przy ul. Smolnej 18 do skrzyżowania ul. Świemirowskiej z ul. Smolną projektuje się nowy odcinek sieci wodociągowej DN200. W celu zminimalizowania ingerencji w pas drogowy ułożenie głównego przewodu zaprojektowano w technologii bezwykopowej. czytaj dalej

  Budowa punktów przyłączeniowych w Sopocie Etap I

  Przedmiotem opracowania jest budowa dziesięciu punktów przyłączeniowych do nowo powstających obiektów budowlanych (szaletów publicznych / lokali gastronomicznych) na terenie Sopotu. czytaj dalej

  Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Uzdrowisku Sopot. Kontrakt 8.3 odc. 2 ul.Chopina

  Aktualnie projektowana jest przebudowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 100 mm na skrzyżowaniu ul. Chopina z ul. Fiszera oraz przebudowa wodociągu o średnicy 150 mm na skrzyżowaniu ul. Chopina z ul. Pułaskiego. czytaj dalej

  Projekt budowy sieci i przyłączy wod-kan na Placu Przyjaciół Sopotu II pomiędzy ulicami Pułaskiego i Boh. Monte Cassino

  Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bohaterów Monte Cassino oraz Pułaskiego w związku z planowaną przebudową układu pieszo-jezdnego na Placu Przyjaciół Sopotu nr 2. czytaj dalej

  Remont sieci wodociągowej DN300 w rejonie ul. Smolnej i ul. Świemirowskiej

  W celu przywrócenia pierwotnej funkcjonalności sieci wodociągowej DN300 w ul. Smolnej, która w 2011r. uległa awarii, zaprojektowano nowy odcinek o łącznej długości 115,5 m z rur żeliwnych DN300. czytaj dalej

  Projekt budowy studni z odpowietrznikiem na sieci DN150 w rejonie budynków przy ul. Kolberga 25 29 i 31

  Celem niniejszego opracowania jest wybudowanie w rejonie budynków przy ul. Kolberga 25, 29 i 31 w Sopocie studni betonowej z zamontowanym urządzeniem umożliwiającym odpowietrzenie sieci wodociągowej w jej najwyższym punkcie oraz zamontowanie pomiaru ciśnienia z przekazem danych do systemu telemetrii. czytaj dalej

  Projekt komory pomiarowej wraz z odcinkami sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej i ul. 23 Marca w Sopocie

  Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie projektowe umożliwiające pomiar ilości przepływającej wody pomiędzy strefami zasilania ujęcia wody „Brodwino" i przepompowni wody „Armii Krajowej". czytaj dalej

  Remont instalacji odprowadzającej wody technologiczne ze zbiorników wody "Piaskowa" i "Wzgórze Trzech Gracji"

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont instalacji odprowadzającej wody technologiczne odpowiednio ze zbiornika wody Wzgórze Trzech Gracji i Piaskowa, mający na celu zabezpieczenie przewodów sieci kanalizacji sanitarnej przed przepełnieniem podczas eksploatacyjnego opróżniania w/w zbiorników czytaj dalej

  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot Kontrakt 8.3 odc. 18 Zbiorniki Wody (ul.Moniuszki ul.Kolberga ul.Piaskowa)

  Przedmiotem inwestycji jest budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej w obrębie zbiorników wody: Wzgórze Trzech Gracji, Piaskowa i Brodwino mająca na celu zmianę sposobu odprowadzania wód technologicznych, które obecnie odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. czytaj dalej

  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot Kontrakt 8.3 odc. 17 ul.Moniuszki

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki na odcinku od budynku nr 10 do projektowanej kanalizacji odprowadzającej wody technologiczne ze Zbiornika wody Wzgórze Trzech Gracji. czytaj dalej

  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot Kontrakt 8.3 odc. 16 ul.1 Maja

  Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Armii Krajowej w Sopocie wraz z przełączeniem istniejących przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. czytaj dalej

  Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Sopocie

  Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie nowego odcinka kanału sanitarnego o średnicy 200 mm (DN200) wzdłuż ulicy Okrężnej i jego połączenie z istniejącą kanalizacją DN200 na wysokości budynków przy ul. Okrężnej nr 4b i 4c, w celu zmiany kierunku odpływu i przejęcia ścieków sanitarnych z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych, położonych przy ul. Okrężnej nr 8, 10 i 12. czytaj dalej

  Projekt montażu reduktora ciśnienia w projektowanej komorze wraz z odcinkami sieci wodociągowej przy Al.Niepodległości i ul. Świemirowskiej

  Celem inwestycji jest rozwiązanie projektowe umożliwiające przepływ wody ze strefy ujęcia „Nowe Sarnie Wzgórze studnie” do strefy ujęcia „Bitwy pod Płowcami”. czytaj dalej

  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot Kontrakt 8.3 odc. 5. ul. Ceynowy

  Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z DN200 na DN250 w ul. Ceynowy na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Haffnera oraz budowa nowych przyłączy obiektów przy ul. Ceynowy do projektowanego kolektora głównego.   czytaj dalej

  Szalety publiczne dla miasta Sopotu

  Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie projektowe przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej dla dwunastu nowoprojektowanych wolnostojących szaletów publicznych, zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu. czytaj dalej

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl