FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-09-14

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej

  Modernizacja sieci wod-kan w Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego

  Modernizacja sieci wod-kan w Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego

  2020-07-14

  Modernizacja istniejącej sieci wod-kan czytaj dalej


  » wszystkie

  Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot" został zrealizowany w latach 2008-2014 i był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

  Realizacja zadań wchodzących w zakres projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot" została podzielona na etapy – tj. poszczególne kontrakty z uwzględnieniem rodzaju i zakresu prac oraz czasu na ich przygotowanie i wykonanie.


  Prace podzielono na 9 kontraktów na roboty budowlane, którym towarzyszy 8 kontraktów na nadzór inwestorski oraz 2 kontrakty na wykonanie dokumentacji projektowej (dokumentacja projektowa dla części kontraktów została wykonana wcześniej). W skład Projektu unijnego wchodzi również promocja, która trwa przez cały okres jego realizacji.


  Okres realizacji projektu: 2008-2014  Poniższa tabela przedstawia Harmonogram Realizacji Projektu w latach 2008-2014

  Nr kontraktu

  Nazwa zadania

  Zakres rzeczowy

  Czas realizacji

  Kontrakt 1.1

  Budowa infrastruktury wodociągowej i elektroenergetycznej dla otworu studziennego B-5 na terenie ujęcia wody „Brodwino”, Przebudowa i rozbudowa stacji i ujęcia wody "Bitwy pod Płowcami w Sopocie"

  Przebudowa dwóch ujęć wody, przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody

  Zakończenie w 2014 roku

  Kontrakt 1.2

  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu nr 1.1

  -

  Zakończenie w 2014 roku

  Kontrakt 2.1

  Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Królowej Jadwigi, Morskiej, Powstańców Warszawy oraz Majkowskiego w Sopocie.

  Przebudowa ok. 0,5 km sieci wodociągowej i ok. 0,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 0,1 km.

  Zrealizowany w 2008 roku

  Kontrakt 2.2

  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu nr 2.1

  -

  Zrealizowany w 2008 roku

  Kontrakt 3.1

  Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Karlikowskiej, Okrzei i 3-go Maja w Sopocie

  Budowa i przebudowa ok. 1,2 km sieci wodociągowej i ok. 0,6 km sieci kanalizacji sanitarnej

  Zrealizowany w 2011 roku

  Kontrakt 3.2

  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 3.1

  -

  Zrealizowany w 2011 roku

  Kontrakt 4.1

  Budowa i przebudowa  sieci wod-kan w ulicach Andersa i Mamuszki w Sopocie.

  Przebudowa ok. 0,8 km sieci wodociągowej i ok. 0,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, budowa ok. 0,3 km sieci wodociągowej

  Zrealizowany w latach 2008-2009

  Kontrakt 4.2

  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 4.1

  -

  Zrealizowany w latach 2008-2009

  Kontrakt 4.3

  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadań ujętych w Kontrakcie 4.1

  -

  Zrealizowany w 2008 roku

  Kontrakt 5.1

  Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

  Modernizacja ok. 13,3 km sieci kanalizacji sanitarnej

  Zrealizowany w latach 2010-2011

  Kontrakt 5.2

  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 5.1

  -

  Zrealizowany w latach 2010-2011

  Kontrakt 6.1

  Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Łokietka w Sopocie.

  Budowa ok. 0,7 km sieci wodociągowej i ok. 0,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa ok. 0,6 km sieci kanalizacji sanitarnej

  Zrealizowany w 2011 roku

  Kontrakt 6.2

  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 6.1

  -

  Zrealizowany w 2011 roku

  Kontrakt 7.1

  Telemetryczny przekaz danych - zaprojektowanie i wykonanie

  Przebudowa i rozbudowa systemu

  Zakończenie w 2014 roku

  Kontrakt 7.2

  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 7.1

  -

  Zakończenie w 2014 roku

  Kontrakt 8.1

  Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Smolnej, Leśnej i Świemirowskiej, Chopina, Skłodowskiej-Curie, Sobieskiego, Ceynowy, Haffnera, Helskiej, Majkowskiego, Winieckiego, Mokwy, Kaszubskiej, Kolberga, Wejherowskiej, Księżycowej, Okrężnej, Słonecznej, 1 Maja, Moniuszki, Sikorskiego, Piaskowej, oraz przy zbiorniku Trzy Gracje

  Przebudowa około 5,6 km sieci kanalizacji sanitarnej

  Zakończenie w 2014 roku

  Kontrakt 8.2

  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 8.1

  -

  Zakończenie w 2014 roku

  Kontrakt 8.3

  Dokumentacja projektowa dla Kontraktu 8.1

  -

  Zakończenie w 2014 roku

  Kontrakt 9.1

  Kanalizacja sanitarna - rozszerzenie projektu

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 0,6 km

  Zakończenie w 2014 roku

  -

  Promocja Projektu

  -

  Cały okres realizacji Projektu

   

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl