FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-09-14

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej

  Modernizacja sieci wod-kan w Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego

  Modernizacja sieci wod-kan w Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego

  2020-07-14

  Modernizacja istniejącej sieci wod-kan czytaj dalej


  » wszystkie

  Już wkrótce rozpoczną się prace w rejonie ulic Karlikowskiej i Okrzei

  W pierwszych miesiącach 2011r. rozpocznie się inwestycja, której celem jest kompleksowa przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach Okrzei i Karlikowskiej w Sopocie. czytaj dalej

  Kolejne 2 miliony złotych dotacji

  Na rachunek AQUA-Sopot w dniu 4 listopada br. wpłynęła kolejna transza środków z funduszy unijnych w wysokości ponad dwa miliony dwieście tysięcy złotych. czytaj dalej

  Jak zdobyć 5 milionów złotych

  Wystarczy uszczelnić kanalizację sanitarną metodą bezwykopową i otrzymać na to dofinansowanie z Unii Europejskiej. czytaj dalej

  Zdrowa woda dla Sopotu na wiele lat!

  Można śmiało powiedzieć, że jeszcze w XIX wieku większość chorób ludzie wypijali z wodą. Tak zrodziła się potrzeba wpłynięcia na jakość tego, co pijemy i na całym świecie rozpoczęto uzdatnianie wody rozumiane jako działania polegające na doprowadzeniu wody do takiego stanu czystości, jaki jest wymagany dla określonego jej zastosowania. czytaj dalej

  Jesteśmy na mapie dotacji unijnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

  Dzięki mapie dotacji unijnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego mamy okazję pokazać nasz projekt w towarzystwie innych firm i instytucji realizujących duże przedsięwzięcia inwestycyjne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z mapą dotacji unijnych oraz do obejrzenia prezentacji naszego projektu. czytaj dalej

  Uszczelniliśmy metodą bezwykopową już prawie 7 km kanalizacji sanitarnej w Sopocie

  W ramach realizacji Kontraktu 5.1 Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w Sopocie, uszczelnionych zostało już 6,7 km sieci kanalizacji sanitarnej. Cały kontrakt obejmuje modernizację 13,3 km sieci. czytaj dalej

  Realizacja Kontraktów 1.1 oraz 1.2 w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot

  W ramach umowy Spółka AQUA-Sopot przekazała teren budowy wykonawcy robót - Konsorcjum firm: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych ODRABUD Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z siedzibą w Szczecinie. czytaj dalej

  Półmetek Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w województwie pomorskim

  30 czerwca br. odbył się uroczysty wernisaż otwierający wystawę  plenerową pn.  Półmetek Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w województwie pomorskim. czytaj dalej

  Kolejny kontrakt podpisany!

  W dniu 24 czerwca bieżącego roku nastąpiło podpisanie umowy na realizację Kontraktu 8.3. czytaj dalej

  Realizacja kontraktu 5.1 w toku

  Z przyjemnością informujemy, iż  w ramach kontraktu 5.1 uszczelnionych zostało do końca maja około 4 km sieci kanalizacji sanitarnej. czytaj dalej

  Prace w ramach Kontraktu 5.1 wkraczają w decydującą fazę

  W najbliższych tygodniach ekipy firmy INFRA S.A. prowadzić będą intensywne prace polegające na wprowadzaniu rękawów uszczelniających do istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej. czytaj dalej

  Podpisanie umów na Kontrakty 1.1. oraz 1.2. w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot

  AQUA-Sopot Sp. z o. o. z przyjemnością informuje, że zostały podpisane umowy na Kontrakt 1.1 Budowa Infrastruktury wodociągowej i elektroenergetycznej dla otworu studziennego B-5 na terenie ujęcia wody ''Brodwino''. czytaj dalej

  Kompleksowa naprawa kanalizacji sanitarnej w Sopocie

  Miasto Sopot skanalizowane jest w 100%. Najstarsze fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej liczą ponad 100 lat i w większości wykonane są z rur kamionkowych. Sopot posiada przepompownie ścieków. Obecnie funkcjonują trzy takie obiekty, tj. Park Północny, Parkowa i Polna. czytaj dalej

  Likwidacja punktów wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej w ramach kontraktu 5.1. Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w Sopocie

  AQUA-Sopot Spółka z o.o. informuje, że rozpoczęta została realizacja kontraktu 5.1 Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową z Sopocie w ramach umowy o dofinansowanie z Unii Europejskiej. czytaj dalej

  Podpisanie umowy na Kontrakt 5.1 w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot

  AQUA-Sopot Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że dnia 30 grudnia 2009 r. została podpisana umowa na Kontrakt 5.1 Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową z Sopocie w ramach umowy o dofinansowanie projektu unijnego. czytaj dalej

  Podpisanie umowy na Kontrakt 5.2 w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot

  AQUA-Sopot Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że dnia 18 stycznia 2010 r. została podpisana Umowa na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami polegającymi na uszczelnieniu kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ramach umowy o dofinansowanie projektu unijnego. czytaj dalej

  Podpisanie umowy o dofinansowanie

  Dnia 22 maja 2009 r. w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie podczas konferencji naukowej „Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w regionach nadmorskich” została podpisana Umowa o dofinansowanie dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”. czytaj dalej

  Zakres przedmiotowy projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot"

  AQUA-Sopot Sp. z o.o. przygotowała i od roku 2008 realizuje Projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot". czytaj dalej

  Postanowienie o dofinansowaniu Projektu

  W dniu 19 lutego 2009 r. Spółka AQUA-Sopot otrzymała potwierdzenie uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej II stopnia startującego w konkursie projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w uzdrowisku Sopot" i tym samym uzyskała potwierdzenie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, w kwocie do 35 420 tys. zł.   czytaj dalej

  <1234

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl