FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-02-26

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej

  Budowa spięcia sieci wodociągowej w Al. Niepodległości

  Budowa spięcia sieci wodociągowej w Al. Niepodległości

  2020-02-25

  Budowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową czytaj dalej


  » wszystkie

  Kontrakt 3.1

  Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ulic Karlikowskiej, Okrzei i 3 Maja w Sopocie. Prace w ramach kontraktu 3.1 trwały od marca do grudnia 2011 r. W ramach realizacji tego kontraktu zmodernizowane zostało 1,16 km sieci wodociągowej oraz 0,57 km kanalizacji sanitarnej. Wartość brutto kontraktu wyniosła ponad 3,3 mln zł.
   
  Inwestycja objęła:
   
  1.   Prace na sieci wodociągowej objęły demontaż odcinków sieci oraz wykonanie nowych przewodów o średnicy 100 mm i 150 mm z rur z żeliwa sferoidalnego PN10 o łącznej długości 958,5 m wraz z armaturą oraz przyłączy wykonanych z rur PE PN10 o średnicach 40, 50, 63 i 110 mm zgrzewanych czołowo o łącznej długości 337,1 m wraz z armaturą.
   
  2.    Prace na sieci kanalizacji sanitarnej objęły demontaż odcinków sieci oraz położenie nowych kanałów o średnicy 0,20 m o łącznej długości 457,2 m wykonanych z rur kamionkowych klasy 160 glazurowanych, kielichowych, o podwyższonej klasie wytrzymałości 48 kN/m wraz ze studzienkami rewizyjnymi i odgałęzień z rur PVC SN8 średnicy 160 mm o łącznej długości 137,1 m.

  Kontrakt 4.1

  Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicach Andersa i Mamuszki w Sopocie. Kontrakt realizowany był od grudnia 2008 r. do maja 2009 r. W ramach inwestycji przebudowano 0,53 km sieci wodociągowej i 0,17 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano 0,58 km sieci wodociągowej. Całkowita wartość kontraktu wyniosła ponad 1,1 mln zł brutto. 
   


  Inwestycja objęła:
   
  1. Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej:
   
  a) ul. Mamuszki
  • rurociąg DN 0,15 kamionka – 18 mb
  • rurociąg DN 0,20 kamionka – 156 mb
   
  2. Przebudowę i budowę sieci wodociągowej:
   
  a) ul. Mamuszki
  • rurociąg Ø80 żeliwo – 174 mb
  • rurociąg Ø150 żeliwo – 360 mb
  • rurociąg Ø40 PE – 15 mb
  • rurociąg Ø63 PE – 27 mb
  • przyłącza wodociągowe – 2 szt.
   
  b) ul. Andersa
  • rurociąg Ø80 żeliwo – 57 mb
  • rurociąg Ø100 żeliwo – 315 mb
  • rurociąg Ø75 PE – 30 mb
  • przyłącza wodociągowe – 16 szt.

  Kontrakt 5.1

  Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową. Roboty budowlane w ramach kontraktu 5.1 rozpoczęto w marcu 2010 r., a zakończono w grudniu tegoż roku. Prace objęły uszczelnienie 13,33 km sieci kanalizacji sanitarnej w Sopocie. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 7,2 mln zł brutto.
   
  Inwestycja objęła uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w 24 ulicach. Wykonano uszczelnienie rękawami o średnicach od 150 do 600 mm o łącznej długości 13.335 mb.
   
  Opis technologii
   
  Technologia naprawy kanału wykładziną CIPP oparta jest o elastyczny rękaw wykonany z włókna szklanego nasączany żywicami termoutwardzalnymi. Rękaw taki wciągany jest do starego kanału, następnie doprowadza się do środka rękawa sprężone powietrze i parę wodną. Rękaw poddawany jest ciśnieniu 0,5 bar, co powoduje, że ściśle przylega on do ścianek naprawianego przewodu. Otwarty obieg pary wodnej powoduje utwardzanie żywicy. Po zakończeniu procesu utwardzania przewód jest gotowy do eksploatacji. Od tego momentu rękaw tworzy samonośną rurę, przewód jest szczelny i odporny na obciążenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wszelkie włączenia przykanalików pomiędzy studniami rewizyjnymi otwiera się przy pomocy robota. Do zabezpieczenia tych przykanalików stosuje się tzw. kapelusze.
   
  Renowacja przyłączy w systemie "kapelusza" polega na wprasowaniu profila kapelusza filcowego nasączonego żywicą poliuretanową za pomocą specjalnej konstrukcji pakera w miejscu włączenia przyłącza do kanału. Szerokość ronda, które zostaje zainstalowane w kanale głównym wynosi 100 do 150 mm, natomiast długość wkładu filcowego wprowadzanego w głąb przyłącza wynosi 300 mm (tzw. część cylindryczna). Po utwardzeniu przez 90 minut powstaje szczelne, samonośne połączenie kanału głównego z trójnikiem zapewniające pełen spływ ścieków sanitarnych do kanału wyłożonego uprzednio wykładziną termoutwardzalną typu rękaw.

  czytaj więcej:

  12345

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl