FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-02-26

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej

  Budowa spięcia sieci wodociągowej w Al. Niepodległości

  Budowa spięcia sieci wodociągowej w Al. Niepodległości

  2020-02-25

  Budowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową czytaj dalej


  » wszystkie

  Kontrakt 6.1
  Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Łokietka w Sopocie. 
  Prace budowlane w ramach kontraktu 6.1 trwały od marca do sierpnia 2011 r. W ramach kontraktu wybudowano ponad 600 m sieci wodociągowej oraz blisko 300 m sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo w ramach kanalizacji sanitarnej została przeprowadzona modernizacja ponad 500 m już istniejącej sieci.

  Inwestycja objęła:
    • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø400 z rur kamionkowych o dł. 284 mb z przykanalikami z PVC
    • Likwidację dwóch kolektorów sanitarnych Ø500 i Ø500/900 i wykonanie jednego kolektora Ø900 z rur GRP o dł. 478 mb
  • Przebudowę istniejącego wodociągu Ø150 z rur żeliwnych o dł. 293 mb z przyłączami z rur PE
  • Budowę nowego odcinka wodociągu Ø100 z rur żeliwnych o dł. 263 mb

  Kontrakt 7.1

  Rozbudowa istniejącego systemu telemetrycznego przekazu danych z obiektów na sieciach wod – kan (stacje uzdatniania wody, zbiorniki wody, przepompownie ścieków) z uwzględnieniem zmodernizowanych w ostatnich latach obiektów.
   
  W ramach projektu przewiduje się również montaż urządzeń pomiarowych wraz z przekazem danych (przepływ, ciśnienie) na sieci wodociągowej pozwalający na monitoring pracy sieci, wczesne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości, m.in.  przecieków,  a co za tym idzie zwiększenie niezawodności dostawy wody dla mieszkańców.
   
  Przekaz wszystkich danych do centralnej dyspozytorni zlokalizowanej w nowym budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Bitwy pod Płowcami odbywać się będzie za pomocą fal radiowych oraz GPRS. W dyspozytorni projektuje się nowe stanowisko operatorskie z wizualizacją pracy zarówno obiektów jak i sieci oraz informacją o wystąpieniu wszelkich nieprawidłowości. Umożliwi to stałej obsłudze eksploatatora natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w pracy urządzeń w obiektach oraz na sieci.


  Kontrakt 8.1

  Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Smolnej, Leśnej i Świemirowskiej, Chopina, Skłodowskiej - Curie, Sobieskiego, Ceynowy, Haffnera, Helskiej, Majkowskiego, Winieckiego, Mokwy, Kaszubskiej, Kolberga, Wejherowskiej, Księżycowej, Okrężnej, Słonecznej, 1 Maja, Moniuszki, Sikorskiego, Piaskowej oraz przy zbiorniku wody Trzy Gracje.
   
  Prace budowlane w ramach kontraktu 8.1 zostaną zrealizowane do września 2014 r. W ramach kontraktu zostanie wybudowane niecałe 6 km sieci kanalizacji sanitarnej.  czytaj więcej:

  12345

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl