FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Remont Zbiornika Wody

  Remont Zbiornika Wody "Piaskowa"

  2020-07-01

  Trwa remont Zbiornika Wody "Piaskowa" czytaj dalej

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-06-17

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej


  » wszystkie

  2014-07-16Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kaszubskiej i Smolnej

  Rozpoczęliśmy realizację ostatnich zadań w ramach Projektu Unijnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace budowlane prowadzone są przez wyłonione w przetargu firmy ABT (ul. Smolna) i Elektro-Cal (ul. Kaszubska).
   

  Korzyści z inwestycji


  Dzięki tej inwestycji kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w Sopocie zostaną zmodernizowane, co oznacza poprawę jej wydajności i szczelności. Szczelna i sprawnie działająca kanalizacja sanitarna gwarantuje, że wszystkie ścieki komunalne trafiają do oczyszczalni i nie stwarzają zagrożenia dla wód gruntowych oraz wód Zatoki Gdańskiej. Szczególnie ważne jest to dla Sopotu – miasta mającego status nadmorskiego uzdrowiska, w którym troska o jakość wód Zatoki Gdańskiej jest priorytetowa.

  Zakres prac budowlanych

  W ulicy Kaszubskiej prace budowlane obejmują przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wody.  Szczegółowy zakres robót:
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 304 m,
  • budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej od sieci ulicznej KS do studni lub granicy posesji dla poszczególnych nieruchomości o łącznej długości 104 m,
  • budowa sieci wodociągowej o długości 353 m,
  • budowa przyłączy wodociągowych o długości 98 m,
  • przebudowa węzłów wodociągowych szt. 8,
  • przebudowa kanalizacji deszczowej o długości 307 m,
  • odtworzenie nawierzchni.
  Planowany termin zakończenia prac - koniec października 2014 r.


  W ulicy Smolnej prace budowlane obejmują budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami.  Szczegółowy zakres robót:
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 395 m,
  • budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej od sieci ulicznej do studni lub granicy posesji dla poszczególnych nieruchomości o łącznej długości 42 m,
  • budowa sieci wodociągowej o długości 174 m,
  • budowa sieci wodociągowej o długości 6 m,
  • budowa sieci wodociągowej o długości 21 m,
  • budowa sieci wodociągowej o długości 7 m,
  • budowa przyłączy wodociągowych (od sieci ulicznej do gniazda wodomierzowego) szt. 7,
  • odtworzenie nawierzchni.
  Planowany termin zakończenia prac - koniec października 2014 r.  Przebudowa kanalizacji sanitarnej jest realizowana w ramach Kontraktu 8.1, w projekcie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl