FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Remont Zbiornika Wody

  Remont Zbiornika Wody "Piaskowa"

  2020-07-01

  Trwa remont Zbiornika Wody "Piaskowa" czytaj dalej

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-06-17

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej


  » wszystkie

  2013-05-06Telemetryczny przekaz danych

  W dniu 19.03.2013r. AQUA – Sopot Sp. z o.o. podpisała umowę na realizację Kontraktu 7.1 pn. „Telemetryczny przekaz danych dla obiektów wod-kan w Sopocie” Kontrakt jest realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

  Obejmuje on rozbudowę funkcjonującego obecnie systemu telemetrycznego przekazu danych o przesył dodatkowych parametrów z obiektów istniejących oraz podłączenie nowych punktów pomiarowych, które zostaną wykonane w istniejących komorach na sieci wodociągowej oraz w studniach wodomierzowych.

  Przesył danych o ciśnieniu oraz przepływach w sieci wodociągowej odbywać się będzie w systemie GPRS do centralnej dyspozytorni, znajdującej się w nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody na ujęciu Bitwy pod Płowcami. Rozbudowana zostanie wizualizacja pracy urządzeń w obiektach i na sieci. Do centralnej dysopozytorni będą przekazywane alarmy o występujących nieprawidłowościach pracy elementów całego systemu. Pozwoli to na szybką reakcję eksploatatora w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii na sieci jak i urządzeń pracujących w obiektach ( stacje uzdatniania wody, pompownia wody , hydrofornia, przepompownie ścieków).  Telemetryczny przekaz danych umożliwi również zdalne uruchamianie bądź przełączanie urządzeń na obiektach oraz otwieranie i zamykanie zasuw strefowych na sieci wodociągowej. Spowoduje to szybszą interwencję służb eksploatacyjnych w przypadku wystąpienia przecieków na sieci a co za tym idzie bardziej oszczędne gospodarowanie zasobami wody.

  Obecnie Wykonawca wykonał inwentaryzację stanu istniejącego i przystąpił do realizacji dokumentacji projektowej.
   
  Kontrakt jest realizowany w ramach projektu unijnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Uzdrowisku Sopot”.

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl