FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Remont Zbiornika Wody

  Remont Zbiornika Wody "Piaskowa"

  2020-07-01

  Trwa remont Zbiornika Wody "Piaskowa" czytaj dalej

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-06-17

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej


  » wszystkie

  2013-06-10Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot. Kontrakt 8.3 odc. 1 ul.Smolna

  W terenie miejskim na odcinku od budynku przy ul. Smolnej 18 do skrzyżowania ul. Świemirowskiej z ul. Smolną projektuje się nowy odcinek sieci wodociągowej DN200. W celu zminimalizowania ingerencji w pas drogowy ułożenie głównego przewodu zostanie wykonane w technologii bezwykopowej.

  W ramach tej inwestycji projektowana jest również przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od budynku przy ul. Smolnej 18 do skrzyżowania ul. Świemirowskiej z ul. Smolną. Na odcinku od budynku przy ul. Smolnej 19 do budynku przy ul. Smolnej 18, projektuje się wymianę istniejącego kanału DN150 na nowy kanał sanitarny DN200. Nowe odcinki wykonane zostaną z rur kamionkowych o średnicy 200 mm.

  Zakres inwestycji:
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 kamionka o długości L=395,2 m;
  • budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej DN160 PVC o łącznej długości L=42,7m; szt. 6;
  • budowa sieci wodociągowej O225 PE żeliwo o długości L=174,1m;
  • budowa sieci wodociągowej DN300 żeliwo o długości L=6,4m;
  • budowa sieci wodociągowej DN200 żeliwo o długości L=21,7m;
  • budowa sieci wodociągowej DN100 żeliwo o długości L=7,9m;
  • budowa przyłączy wody DN50 PE o łącznej długości L=54,2m; szt. 7;
  • likwidacja węzła zasuw w rejonie ul. Smolnej i ul. Świemirowskiej;
  • likwidacja istniejących studni kanalizacji sanitarnej – szt. 12;
  • montaż doszczelniaczy na istniejącej sieci wodociągowej.

  Lokalizacja inwestycji:
  - ulica Smolna  Zaawansowanie projektu:
  - uzgadnianie dokumentacji z gestorami sieci

  Planowany termin realizacji:
  - rok 2013/2014.

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl