Wody podziemne źródłem wody pitnej w Sopocie

22 marca obchodzimy co roku Światowy Dzień Wody ustanowiony przez ONZ w celu zwrócenia uwagi na kwestie dostępu do wody pitnej na całym świecie. Według szacunków ONZ dwa miliardy ludzi ma problem z dostępem do bezpiecznych i czystych źródeł wody pitnej. Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Wody jest ochrona wód podziemnych i gruntowych.  Niewidzialne na co dzień wody podziemne, odgrywają istotną rolę w obiegu wody w całym ekosystemie i wymagają naszej troski.

W Sopocie korzystamy z ujęć głębinowych zlokalizowanych na terenach leśnych oraz w pasie nadmorskim. Woda, którą piją sopocianie jest najwyższej jakości i ma bardzo dobry skład chemiczny. Sopocką wodę można pić bezpośrednio z kranu.

Zasoby sopockiej wody wystarczą na zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Jednak ze względu na postępujący kryzys klimatyczny i brak wody pitnej w innych regionach świata, powinnyśmy oszczędzać nasze zasoby wody. Woda to podstawa życia na Ziemi i musimy ją chronić!

Więcej informacji nt. Światowego Dnia Wody na stronie www.worldwaterday.org