Regularnie prowadzimy badania sopockiej wody, aby dostarczać naszym klientom wodę o wysokiej jakości zgodnie z normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Szczegółowe aktualne wyniki badań znajdują się poniżej w załączniku.