Sopocka solanka, wypływająca samoistnie z głębokości 800 m ze Źródła św. Wojciecha, zgodnie z wydanym Świadectwem NIZP-PZH nr BU-70/WL-2018 z 11 grudnia 2018 r. została uznana za leczniczą solankę jodkową. Charakteryzuje się ona wysokim stopniem mineralizacji (łączna zawartość substancji mineralnych 42,7 g/l), w tym wysoką zawartością chlorku sodu (chlorki 25,29/1) i jodków (2,56 mg/I). Ponadto zawiera znaczące dla oddziaływania biochemicznego zawartości wapnia (2384,8 mg/I) oraz magnezu (1203 mg/I). Woda ta, zaklasyfikowana jako 4,2% woda chlorkowo-sodowa (CI-Na), jodkowa, może być wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym zgodnie ze wskazaniami lekarskimi do kąpieli indywidualnych i zbiorowych (w basenach) oraz do inhalacji.

 

Skład solanki

Kationy mg/dm³

Aniony mg/dm³

amonowy

1,5

chlorkowy

25 169,5

sodowy

11 800

bromkowy

94

potasowy

84,00

jodkowy

2,56

wapniowy

2384,76

wodorowęglanowy

57,9

magnezowy

1203

siarczanowy

1810

żelazowy

0,45

fluorkowy

0,21

strontowy

76,3

Składniki niezdysocjowane:

litowy

1,92

kwas metaborowy

29,8

barowy

poniżej 0,045

kwas metakrzemowy

4,7