Kontakt

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta, godziny pracy i dane teleadresowe.

Zobacz więcej

Jak załatwić sprawę?

Lista spraw i sposób ich załatwienia.

Zobacz więcej

Powiadomienia SMS i E-mail

Zobacz więcej

Umowy

Informacje związane z zawarciem umowy.

Zobacz więcej

Akty prawne

Ustawa, Rozporządzenie, Regulamin i Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w Sopocie.

Zobacz więcej

Wodomierze

Informacje o odczytach, montażu, legalizacji.

Zobacz więcej

Wodomierz na podlewanie zieleni

Wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą.

Zobacz więcej

Przyłącz się do sieci

Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan.

Zobacz więcej

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Uzyskanie uzgodnienia od AQUA-Sopot.

Zobacz więcej

Zgłoszenie i odbiór robót wod-kan

Zgłoszenie planowanego rozpoczęcia robót oraz procedura odbioru.

Zobacz więcej

Dokumenty do pobrania

Zobacz więcej

Wyłączenia, remonty i awarie

Informacje dotyczące wyłączeń wody oraz awarii.

Zobacz więcej

Jakość wody

Bieżący komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Zobacz więcej

Usługi odpłatne

Zobacz więcej

Reklamacje i rozstrzyganie spraw spornych

Przyjmowanie i tryb rozpatrywania reklamacji.

Zobacz więcej

Udzielanie informacji

Zobacz więcej