Usługi odpłatne wykonywane są na podstawie zlecenia. Po realizacji zlecenia zleceniodawca zostanie obciążony opłatą zgodnie z cennikiem usług odpłatnych lub zgodnie z wyceną usługi.

W przypadku usług nie objętych cennikiem należy zlecić wycenę usługi.