Usługi odpłatne wykonywane są na podstawie zlecenia. Po realizacji zlecenia zleceniodawca zostanie obciążony opłatą zgodnie z cennikiem usług odpłatnych.