Organami Spółki AQUA-Sopot Sp. z o.o. są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Wspólnikiem Spółki, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Sopotu, jest Gmina Miasta Sopotu posiadająca 100% udziałów.

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Elżbieta Turowiecka 
  2. Ewa Frymark 
  3. Rafał Dubel

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu -  Marcin Burakowski