Na co dzień dostarczamy mieszkańcom Sopotu wysokiej jakości wodę pitną oraz zajmujemy się utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Poczuwamy się jednak do odpowiedzialności za zrównoważony rozwój społeczności lokalnej i podejmujemy działania, których celem jest rozwój społeczny oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Sopotu. Jesteśmy świadomi współczesnych wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym oraz ochroną środowiska i dlatego realizujemy projekty edukacyjne podnoszące świadomość społeczną na ich temat. Poprzez nasze działania, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, chcemy promować i wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju.

Sopot Naturalnie - Sopot Naturalnie Krystaliczny

Sopot Naturalnie - Sopot Naturalnie Krystaliczny

Sopot naturalnie to miejska kampania edukacyjna adresowana do mieszkańców, przedsiębiorców i branży turystycznej. Kampania ma na celu zmianę nawyków dotyczących produkcji odpadów, a w szczególności plastikowych, lepszej segregacji śmieci, picia zdrowej sopockiej kranówki, ograniczenia marnowania żywności.

Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Od września 2013 r. do lutego 2015 r. prowadziliśmy budowę siedziby Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (SIPS).

W Sopocie piję wodę z kranu! - montaż źródełek wody pitnej w szkołach

W Sopocie piję wodę z kranu! - montaż źródełek wody pitnej w szkołach

„W Sopocie piję wodę z kranu” to hasło promujące źródełka wody pitnej, które w latach 2017-2018 zamontowaliśmy w sopockich szkołach.

Edukacja w zakresie ochrony środowiska i świadomego korzystania z zasobów wody

Finansowe wsparcie przedsięwzięć z zakresu kultury, sportu i rekreacji