Od września 2013 r. do lutego 2015 r. prowadziliśmy budowę siedziby Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (SIPS).

W budowie brała udział socjalna brygada budowlana stworzona przez AQUA-Sopot we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie w ramach programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej