AQUA-Sopot Sp. z o.o. prowadzi rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych w dziale analiz i strategii

AQUA-Sopot to spółka miejska będącą właścicielem infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sopocie. Spółka odpowiada ze bezpieczeństwo dostaw i jakość wody pitnej oraz odbiór ścieków. Spółka obsługuje mieszkańców Sopotu oraz inne podmioty w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w Sopocie.

Miejsce pracy: Sopot

Do zadań Specjalisty ds. ekonomiczno-finansowych w  dziale analiz i strategii należałoby:

 • Opracowywanie strategii Spółki zgodnie z założeniami wskazanymi przez Zarząd Spółki,
   a także jej modyfikowanie w zależności od potrzeb.
 • Koordynowanie  działań poszczególnych działów w celu wdrożenia strategii i programów w niej określonych, jak również przygotowywanie sprawozdań, analiz i informacji w tym zakresie.
 • Przygotowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, diagnoz i ocen w ramach opracowywanej Strategii Spółki.
 • Pozyskiwanie danych z poszczególnych działów Spółki oraz sporządzania projektu „Planu Finansowego - Budżetu Spółki” obejmującego część ekonomiczną, inwestycyjną i remontową.
 • Organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej Spółki.
 • Prowadzenie szczegółowego monitoringu i analizy kosztów funkcjonowania Spółki oraz przedstawianie organom Spółki wszelkich informacji na ten temat.
 • Monitorowanie wielkości i wartości produkcji i sprzedaży wody w ujęciu ilościowym i wartościowym oraz wielkości i wartości usług odprowadzania ścieków w ujęciu ilościowym i wartościowym w oparciu o dane Działu Eksploatacji.
 • Sporządzanie projektu „Wniosku Taryfowego”.
 • Nadzór nad sporządzaniem wszystkich obowiązujących Spółkę sprawozdań w tym statystycznych, z zakresu ochrony środowiska.
 • Opracowywanie pod względem merytorycznym, procedur związanych z budżetowaniem Spółki.
 • Sporządzanie propozycji cen jednostkowych dla świadczonych usług dodatkowych oraz w zależności od potrzeb, kalkulacji jednostkowych w oparciu o dane z Działu Eksploatacji.
 • Analiza i koordynacja działań mających na celu pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na potrzeby Spółki.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe
 • min. 2 lata pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, zdolności analityczne,
 • samodzielność i poczucie odpowiedzialności za powierzone obowiązki

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się miejskiej spółce,
 • dofinansowanie do pakietu medycznego oraz ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach,
 • motywacyjny system premiowania i nagradzania.

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać do dnia 22 czerwca 2022 r. na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

AQUA-Sopot Sp.  z o.o.

Ul. Polna 66-68

81-740 Sopot

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Nadesłane oferty po zakończonej rekrutacji zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUA-Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740), ul. Polna 66-68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (58) 555 49 20, zwana dalej: „Administratorem”.
 2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: (58) 555 49 20.
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowiska pracy u Administratora.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 22 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.
 6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie podmiot świadczący usługi informatyczne w związku z obsługą systemu informatycznego Administratora.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uaktualnienia, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.